fbpx
Åpent mandag - fredag 08:00-14:00 og 16.00-22:00. Helger 10:00-20:00   Telefon 93 09 61 16 kontakt@lege1.no

Bestill time vaksineregistrering

Nå kan du få etterregistrert koronavaksiner tatt utenfor Norge hos LEGE1.

Det er nå mulig å få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet, forutsatt at de er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Slik kan du få informasjonen inn i det norske koronasertifikatet.

Gjelder vaksiner som er godkjent av EMA
Personer med norsk fødselsnummer eller d-nummer kan nå oppsøke LEGE1 for å dokumentere vaksinasjon, og få registrert denne i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK.
Du trenger enten informasjon fra koronasertifikat utstedt i EU- eller EØS-området, eller annen troverdig, vaksinasjonsdokumentasjon.
Dette er uavhengig av hvor i verden disse vaksinene er satt. Etterregistrering vil kun gjelde vaksiner som er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA.

Hvordan går du frem?
Du må be om en konsultasjon hos LEGE1 for å dokumentere vaksinasjon fra utlandet. Konsultasjonen bør være en videokonsultasjoner der det er mulig.
Om nødvendig kan konsultasjonen også gjøres fysisk med legetime hos LEGE1.

Dokumentasjonen må minst inneholde alle variabler som er obligatoriske i innmeldingen til SYSVAK: Identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og
vaksine. Dokumentasjonen bør også inneholde batchnummer, vaksinatør og signatur eller stempel.

Oppdatering av koronasertifikatet
Ved registrering i journalsystemet til LEGE1, vil opplysningene dukke opp i koronasertifikatet etter noe tid, alt fra noen sekunder fra registrering til et døgn,
avhengig av hva slags journalsystem som blir brukt til registrering.

For mer informasjon ta gjerne kontakt med LEGE1 på tlf 93096116, på mail: kontakt@lege1.no eller bestill time ved å booke under.