fbpx
Åpent mandag - fredag 08:00-14:00 og 16.00-22:00. Helger 10:00-20:00   Telefon 93 09 61 16 kontakt@lege1.no

Kjøpsvilkår

1. Virkeområde
Disse avtalevilkårene gjelder mellom tjenesteleverandøren og deg som forbruker. Tjenesteleverandøren er den
du har hatt time/ behandling hos, f.eks. legen din.

2. Priser og betaling

    2.1 Priser
Priser og gebyrer for konsultasjon, og alle andre kostnader som måtte påløpe («Tjenesten»), fremgår av den
til enhver tid gjeldende prislisten.

    2.2 Betalingsalternativer
Du kan velge å betale ved å bruke mobiltelefonen eller få en tilsendt faktura. Etter at Tjenestene er utført,
mottar du en SMS som inneholder en lenke til en webside. Trykker du på lenken, kommer du til Betalingsdialogen,
der du kan velge å betale med betalingskort, Faktura eller VIPPS. Ikke alle betalingsmidlene er nødvendigvis
tilgjengelige til enhver tid. Se informasjon og vilkår for de enkelte betalingsmidlene under.
Dersom du a) Ikke mottok noen SMS, b) Ikke trykker på lenken du mottok på SMS eller c) Ikke klarte å
gjennomføre en vellykket betaling via Betalingsdialogen, vil du etter to dager få tilsendt en faktura («Tilbakefallsfaktura
») med 14 dagers betalingsfrist. Fra da av kan du ikke lenger betale gjennom Betalingsdialogen.

    2.3 Kortbetaling
I Betalingsdialogen kan du velge kortbetaling og velge å betale med Visa eller MasterCard.

    2.4 Vipps
I Betalingsdialogen kan du velge å betale med Vipps. Dette forutsetter at du har registrert deg som Vippsbruker
og er korrekt satt opp i Vipps.

    2.5 Faktura
I Betalingsdialogen kan du velge å betale med Faktura fra Swedbank Pay.
Informasjon om personopplysninger og kredittsjekk
Innsamling av personopplysninger og kredittsjekk er en forutsetning for at vi skal kunne behandle forespørselen
om betaling på kreditt.
På kjøpstidspunktet gjennomføres en kredittsjekk, som i noen tilfeller innebærer at vi innhenter kredittopplysninger.
Dersom dette gjøres, vil gjenpartstrev sendes til Sluttkunden.
Personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lovverk. Vi vil overlevere personopplysningene
i sammenheng med kjøpet, til PayEx Sverige AB, 621 88 Visby, Sverige og til annet PayEx-selskap,
som behandler personopplysningene for å kunne utføre identifi kasjon og kredittkontroll, for fakturering
og annen håndtering som er knyttet til fordringen, samt for statistikk og analyseformål, eksempelvis for
å avdekke bedrageri, utvikle nye produkter og som beslutningsstøtte ved inkasso.
Opplysningene kan også utleveres til underleverandører, til myndighetene og til andre som har rett til
opplysningene i henhold til gjeldende lover.
Informasjon om overdragelse
Fordringen kommer til å overdras til PayEx Sverige AB, 556735-5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby.
Betaling med befriende virkning kan derfor kun skje til PayEx Sverige AB, på den konto som PayEx
Sverige AB anviser på fakturaen.
Betalingsvilkår
Velger du å betale med Faktura, vil vi gjøre en kredittsjekk.
Fakturagebyr vil være angitt i Betalingsdialogen.
Fakturaen skal betales slik at pengene er mottatt senest innen 14 dager etter fakturadato. Ved forsinket
eller uteblitt betaling tilkommer forsinkelsesrente, som er gjeldene styringsrente +8% per år i henhold
til lov om renter ved forsinket betaling (FOR 1976-12-17-100), og erstatning for skriftlig betalingspåminnelse
med det beløp som angis i inkassoforskriften (FOR-1989-07-14-562) eller tilsvarende forskrift
som erstatter denne.

    2.6 Tilbakefallsfaktura
Dersom du ikke betaler via Betalingsdialogen (se punkt 2.2 over), er du pålagt å benytte Tilbakefallsfaktura.
Tilbakefallsfaktura er en faktura som sendes dersom godkjent betaling via Betalingsdialogen
ikke er registrert innen to døgn etter at SMS med link er sendt ut (se punkt 2.2 over). Fakturaen sendes
på e-post eller regulær post og vil ha fakturagebyr lagt til. Dersom du får tilbakefallsfaktura direkte,
uten å gå via Betalingsdialogen (se punkt 2.2), kan Tjenesteleverandøren opplyse deg om størrelsen
på fakturagebyret.
Fakturaen skal betales slik at pengene er mottatt senest innen 14 dager etter fakturadato. Ved forsinket
eller uteblitt betaling tilkommer forsinkelsesrente, som er gjeldene styringsrente +8% per år i henhold
til lov om renter ved forsinket betaling (FOR 1976-12-17-100), og erstatning for skriftlig betalingspåminnelse
med det beløp som angis i inkassoforskriften (FOR-1989-07-14-562) eller tilsvarende forskrift
som erstatter denne.

3. Reklamasjon
Oppdager du feil eller mangler ved produktet/tjenesten du har kjøpt, eller du mener oppgitt beløp er feil,
kontakter du Tjenesteleverandøren så snart som mulig. Ved godkjent reklamasjon refunderer vi hele eller
deler av innbetalt beløp kostnadsfritt.
Tilbakebetaling skjer med samme betalingsmetode som du betalte med. Ved kortkjøp skjer altså
tilbakebetalingen til kortet ditt. Ofte kan dette ta noen bankdager.

 4. Tvister
Denne Avtalen er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister med bakgrunn i Avtalen skal avgjøres av en
ordinær domstol.